Faaliyetlerimiz
Dünyada ilk kez Türkiye' de, 'BİREY VE MATEMATİK ' için PMM SÖYLEŞİ SEANSI

MATEMATİK KORKUSUNA, MATEMATİKSEL DÜŞÜNCE YETMEZLİĞİNE! SON VERMEK,
MATEMATİK YAPABİLMEK VE GELİŞTİRMEK veya ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK için,

OKULDAN veya  KURSLARDAN ÖNCE mutlak önde,
‘PMM (Popüler Matematik-Matematik) SÖYLEŞİ SEANSI’
 
BİREYSEL GELİŞİM için yine önde ve mutlaka,
‘PMM SÖYLEŞİ SEANSI’
(Farklı eğitim seviyelerinde her yaştaki birey bu seansı almalıdır)

Birey öğrenci ise,
Bir başlangıç olan bu seansla,
Matematikle gerçek anlamda tanışacak
Matematik derslerine ilgisinin olumlu yönde nasıl değişeceğini anlayacak
Derse kendisini katmayı, sorgulayarak ve kanıtlayarak öğrenmenin önemini ve bunu nasıl yapabileceğini öğrenecek
Kendi öğrenme modelini bularak gerçek öğrenimden uzak, başarı getirmeyen ezber yönteminden kendini kurtaracak önemli bir başlangıca kavuşacaktır.
Matematik konuları üzerinden örneklemelerle, matematiğin korku yerine bir keyf olduğu eylemlerine tanık olan birey, bu seansla belki de  ilk kez matematikle  keyifli dakikalar geçirecektir. Bugüne kadar matematik öğreniminin bir sıkıntı olduğunu düşünenler,bu seansla, artık bir keyif olduğunu ve matematik öğreniminin, öğretmen merkezli olmadığını, bireyin kendisini katarak anlama çabası olduğunu düşünmeye başlayacaklardır. Bu düşünce sistematiği ve alacağı ( 2.nci faaliyet konusu ) matematiksel öğretici rehberlik ve yönlendirme programlarıyla matematik öğrenimini kendisi yönetecek olan birey,hem işlevsel, hem üretken, hem de keyifli zamanlarla, öğrenim sürecini, sıkıntı ve ezber olmaktan çıkarıp, eğitimini ve yaşamını normale dönüştürecektir.

Çünkü,İnsanların sevmedikleri zamanlar,ezberlemek için geçirdikleri zamanlardır.
Ve daha da önemlisi, Anlamanın yolu ezberlemenin yolundan çok daha kısadır.
İki bölümde tamamlanan PMM söyleşi seansının ilkinde, öğrenim sürecindeki birey ile doğru ve sağlıklı  iletişimi için ebeveyn velinin de oturumda bulunması ve söyleşiye katılıması gerekmektedir.Yine ilk bölüm için, bireyin, her hangi yaş ve eğitim seviyesindeki en az dört kişilik bir izleyici katılım grubuyla gelmesi istenmektedir.Sadece yüksek öğrenim öğrencileri için ebeveyn veli katılımı zorunlu değildir.PMM söyleşi seansının ikinci bölümü bir sonraki gün uygulanmakta ve seansa sadece bireyin kendisi alınmaktadır

Birey öğrenci değil ise,
Matematiğe bakış açısında,  günlük yaşantısında,  mesleksel çalışmalarında, doğru düşünebilme ,sorgulayabilme, üretebilme,kendi düşüncelerini katabilme,  bire bir ilişkilerini düzenleyebilme ve onları kontrol altına alabilmede elde edeceği olumlu değişiklikleri; matematiksel düşünceler geliştirerek başarabileceğinin önünü açmada kendisine bir başlangıç olacaktır. Bireysel gelişim amaçlı bu uygulama, eğitimi devam eden etmeyen bütün bireyler içindir.

Çünkü, Matematiksel düşünce yeterliliğine ulaşmış bireyler, başarılı bireylerdir.
pmm söyleşi seansı  için iletişim adresimizden bir telefonla randevü almanız gerekmektedir.

BiREYSEL MATEMATiK GELiŞTiRME VE YÖNLENDiRME

Matematisel öğretici rehberlik ve yönlendirme programları uygulamaları olan bu birimdeki  başlangıç da PMM Söyleşi Seansıdır.
(ilk faaliyet konusu olan "Birey ve matematik için PMM söyleşi seansı " programını mutlaka okuyunuz)

Bu programdaki ilk seanslarda bireye, matematiğin konuları üzerinden hem yaşamsallığının kavratılması,hem de matematiksel düşünce yetisini nasıl geliştireceği yönlendirmesi yapılmaktadır.

Konu özetleri veya fotokopileriyle anlaşılmayan tanım,kural ve özeliklerle bilgilerin nedensiz,ispatsız,açıklamasız,bağlantısız sözde sunumlarıyla hızlı soru çözümüne geçildiği zannıyla yapılan ezberci matematik dersleri her zaman sıkıntı yaratmıştır. Bu sıkıntılar, matematik kulübünün toplumsal kaygı duyarlılığı içinde yer almaktadır. Kaygıya, strese , kaosa , korkuya , başarısızlığa bir son vermek gerektiğini ve yaşam dışı gösterilen matematiğin gerçekte yaşamsal olduğunu, matematik öğrenmede bir kolaylık , bir keyif olduğunu işlemek amaçlı bu seanslar, Matematik Kulübünün  2.nci faaliyet  konusudur.

Bu faaliyet,matematiksel düşünce yetisi ve matematik geliştirme  aşamalarıdır
.  Gelişim aşamaları, öğrenecek bireylerin katılımlarının sağlandığı matematiksel yönlendirme ve matematiksel öğretici rehberlik programları uygulamalarıdır. Bu uygulamalardaki dayatmasız yöntemlerle, öğrenim süresini özgürce ve kendi isteğiyle kullanarak geliştiren birey için matematik daha kalıcı daha keyifli hal alacaktır.Çünkü,matematiği tanıma ya da anlayabilme olgusu kişinin ezberleyebilme yeteneğine değil, alacağı matematiksel rehberlik  yöntemine , öğreneceği matematik bilgilerinin çekiciliğine ve iç sistematiğine bağlıdır.Bu programda,verilen bilgi ve yöntemlerle, ulaşılmak istenen nokta, bireyin, öğrenimini kendisi yönetir duruma gelebilmesidir. Çünkü; Başarılı öğrenci, kendi öğrenimini kendisi yöneten öğrencidir. Bu önemli sonuç da, bireyi , ebeveyn veliyi bildik arayışlardan kurtaracak ve bu anlamda maddi manevi sıkıntılarını hafifletecektir. Daha da önemlisi ne yapacakları konusunda yöntem arayışı şaşkınlığı içinde olmayacaklardır.

Bireysel matematik geliştirme ve yönlendirme programına katılmak isteyenlerin de öncelikle PMM Söyleşi Seansı için iletişim adresimizden  bir telefonla randevu almaları gerekmektedir.

Üniversiteler için, Matematik Hakkında Söyleşi ve Konferanslar
Üniversiteler için, matematik dersleri uygulayan,uygulamayan programlar ya da doğrudan matematik bölümü programlarına yönelik matematiksel düşünce yetisi geliştirme ve matematiğin yaşamsallığı ile matematik farkındalığı oluşturma amaçlı söyleşili konferanslar verilmektedir.Bu faaliyet için , ilgili fakültenin  bölüm başkanlığı ya da matematik hakkında yapılacak söyleşiye ihtiyaç duyan öğretim görevlisi iletişim adresimizden bir ön görüşme ile söyleşili konferans talebinde bulunabilir.Kurucumuz Selahattin Özdoğan, verdiği bu genel konulu konferans programlarından başka,özel konulu konferanslara da yer vermektedir. Bunlar  "Matematikte Aksiyomatik Düşünce ve Aksiyomatikleştirme" ,"Matematik Sanatı" ,  "Matematik ve Matematik Eğitimi"  bir diğeri  " AB Ülkeleri Eğitim Sistemleri, Üniversiteye Giriş Uygulamaları ve Eğitimde Olması Gerekir Doğru Yönlendirme "  başlıklarıyla sunumları devam eden konulardır. Hazırlık çalışmaları devam eden diğer özel konulu konferansların konu başlıkları ise şöyle;”Matematik ve Dil” , "Matematik ve Hukuk" bir diğeri,"Fraktaller ve Fraktal Geometri" .
Kurum, kuruluş ve etkinlikler-organizasyonlar için matematik hakkında (Popüler Matematik) söyleşi ve konferanslar

Bu uygulamadaki söyleşili konferanslarda, matematiğin sanıldığı gibi sadece okullar veya sınavlar  için olmadığı, hayatın her alanında var olduğu ve onunla birlikte yaşandığı, günlük yaşamdan  mesleki çalışmalara ve ikili insan ilişkilerine kadar herşeyde var olduğu gerçeği vurgulanmaktadır.Sadece 3, 5 derken matematik olduğunu düşünen bireyler, yapabildikleri veya yapabilecekleri matematiğin farkında olmayan bireylerdir. Bu sunumlara katılan bireyler, matematiksel farkındalıklarını hissetmenin keyfini yaşayacaklar.

Farklı alanlarda ve kişisel etkinliklerimizde başarılı olabilmemiz,doğru yönlenmemiz için matematiksel düşünme yetimizin güçlü olması gerekliliği, örneklemelerle anlatılan bu söyleşilerde,  bir başka amaç da soru cevaplarla keyifli açılımlar yaparak matematiği,ilgili ilgisiz herkesle  paylaşmaktır.Bireylerin davranış biçimlerini ve hayata bakışlarını doğrudan etkileyecek doğru düşünebilmelerine ufuklar açacak bu sunum ve söyleşi için,  okullar ve kurslar dışında dernekler veya  kurumların sosyal aktiviteleri ile ilgili organizasyonlar ve tüm kültürel etkinliklerin organizasyonları başvurabilir.

İlköğretim, lise, kurs merkezleri ve tüm eğitim kurumları için matematik hakkında söyleşi ve konferanslar

Bu uygulamada,matematik korkusunun nedenlerine inerek ardından bir bir çözümlerini ortaya koymak ,matematik öğretimi ve öğrenimi ile ilgili sıkıntıları yumuşatmak, öğrencilerin matematiğe ilgisini ve dikkatini çekmek amaçlanmıştır.Bu sunumda,gerçekte matematik nedir,tarihsel süreci günümüzü nasıl etkilemiştir,matematiğin doğaya kusursuz uygunluğu,matematikle ilgili hep merak edilenler,matematikte insanı şaşırtan olaylar anlatılmaktadır. Öğrenci ve öğretmenlerin zaman zaman soru cevaplı katılımları sağlanarak yapılan bu sunumlar, izleyicilere hem yön vermekte, hem onları bilgilendirmekte, hem de keyifli dakikalar geçirtmektedir.Bu söyleşili sunumlardaki bir diğer amaç da ,öğretmen ile öğrenci arasındaki matematik iletişimini sorunsuz, istekli ve keyifli hale getirmektir. Bu programla ilgilenen okul,dersane ya da diğer kurumlar,PMM (popüler matematik-matematik) söyleşili konferansları için, matematik kulübü Ankara merkez iletişim adresinden bir randevu aldıktan sonra, bağlı bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazılı başvuru ile gerekli izni alacaklardır.
Matematik hakkında yayınlanacak radyo-televizyon programları hazırlama ve sunumu

Televizyon veya radyolar için hazırlanan bu programlar,matematikle ilgili alışılmışın çok dışında, ilk kez  ve farklı  bir içerikle,  yine alışılmışın dışında bir sunumla  bütün  bireylerin izleyebileceği  ya da  dinleyebileceği ve genellikle canlı yayınlanan  programlardır. Matematiğin yaşamsallığının işlendiği,insanları şaşırtan ilginç ve ilginç olduğu kadar düşündürücü olaylar ile matematiksel hareketlenmelerin gösterildiği bu yayınlarda bir diğer amaç da bireylere keyifli anlar yaşatmaktır. Matematik Kulübü bu faaliyetinde, önceki  yayın anlaşmalarında olduğu gibi bu birimle ilgili  ayrıntılı bilgileri, ancak ilgili kurum ya da kuruluşların prodüktör veya yapımcılarına vermektedir.

Radyo-televizyon programları katılımcı program konukluğu ile eğitimi iyileştirme ve matematik sevgisini yaygınlaştırma faaliyetleri

Matematik Kulübünün faaliyetlerini, kuruluşundan bu yana,yazılı basın gibi görsel medya da, ilgi ve merakla izlemiş, yayınlarında yer vererek izleyicileri ya da dinleyicileri ile paylaşmışlardır.Matematik kulübü,toplumsal duyarlılığının verdiği ivme ile eğitimin iyileştirilmesi ve olması gerekir eğitimle ilgili bilgilerini her platformda anlatma sorumlululuğunun gerekliliğine inanmaktadır. Her bireyde en az ilköğretim seviyesinde matematik yapabilme keyfinin oluşmasına ve matematiksel düşünebilme yetisinin gelişimine katkıda bulunmak, bir matematik popülaritesi oluşturmak matematik kulübünün  bilimsel olduğu kadar toplumsal duyarlılığı içinde yer almaktadır.Bu amaçla,hem genel eğitim ,hem de matematik eğitimi konusunda röportajlar vermek, program konukluğunda bulunmak  matematik kulübünün faaliyetlerindendir.

Matematik ders kitapları, yardımcı ders kitapları ve matematik dergileri yazım faaliyetleri

Bu faaliyet, matematik kulübü bünyesinde değerlendirmek, MEB talim terbiye kuruluna sunmak veya  özel yayınevlerine vermek  için hazırlanan matematik kitap ya da dergileri yazım faaliyetidir.Bu çalışmalarda da, matematik felsefesi bütünlüğü izlenmiş ve matematik konularının hem sıralanış, hem işleyiş bakımından okuyucunun kolaylıkla anlayabileceği, öğrenmeye kendisini katabileceği bir sistematik uygulanmıştır.Kitapların sistematiği ve içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgileri yine kitapların içinde yer alan tanıtım yazılarından alabilirsiniz.
.

Her bireyin okuyabileceği "Yaşamsal Matematik" "Popüler Matematik" gazete ve dergi yazıları ile bu yazıların kitaplaştırma çalışmaları
            Bu yazılara, ana sayfadaki "Matematik Yazıları " bölümünde ara ara yayınlanmak üzere  yer verilmiştir. Matematik kulübü kurucusu Mat.Öğrt.Gör.Selahattin Özdoğan'ın  " matematik makaleleri"ni ve daha önceleri gazete ve dergilerde  "Popüler Matematik" başlığıyla  yayınlanmış yazılarını yine aynı  bölümde takip edebilir, okuyabilirsiniz .Ayrıca,yazım çalışmaları devam eden,matematik kültürü,matematiksel düşünebilme ve matematiğin yaşamsallığı konulu "Birey ve Matematik"  ile "AB Ülkeleri Eğitim Sistemleri ve Olması Gerekir Eğitim Sistemi" konulu kitaplar da bu faaliyetin içinde yer almaktadır.
Okullar ve dersaneler için matematik ders konularinin içeriği ve dökümanları ile isleyiş yöntemleri sistematiğinin hazırlanması

Doğru eğitim, verimli öğrenim,doğru yöntemlerle matematik öğrenimi,matematik korkusunu aşma,öğrenmede başarılar elde etme sadece öğrenecek bireyler için değil,öğretecek  kurumlar için de çok önemlidir. Hangi nedenlerle! olursa olsun, öğrenecek bireyler kadar,öğretecek kurumlar da doğru yöntemlere ihtiyaç duymaktadır. Tabi bu kurumlar,en iyi seviyede kalıcılığı ve farklı ama doğru yöntemler uygulayan  bir sistematiği isteyen ve bunlar için de belki de aykırılığı göze alabilecek kadar heyecan duyabilen kurumlardır.

Bu birimle ilgili ayrıntılı bilgiler ancak talep eden kurumla yapılacak görüşmeler çerçevesinde verilmektedir.

Matematik öğretmenleri için matematik seminerleri

Matematik kulübünün bir önemli faaliyeti de matematik öğretmenleri için düzenlenen seminerlerdir.
Bu faaliyet içinde gerçekleştirilen seminerler  ve konuları;
Matematik öğretmenleri için,
-Matematik öğreticilerinin de öğretecekleri program dahilinde,  literatür veya terminoloji ile ilgili kendi kafalarında yaşadıkları çelişkileri, tereddütleri, bilgi eksikliği ya da bilgi sistematiği içinde aşamadıkları bazı kural ve teorem kanıtları olabilmekte.Bütün bunların çözümlenmesi ve iyileştirilmesi amaçlı, temel konu başlıkları altında düzenlenen seminerler.
-Matematik konularının, içeriğinde, sıralamasında,sistematiği ile bağlantılarında,sunumunda,zamana uyarlanmasında ve öğrenecek bireylerin katılımları için gerekli iletişimin sağlanabilmesinde, matematik öğreticilerini beceri ve yöntem yeterliliğine kavuşturmak amaçlı düzenlenen seminerler.
-Matematik programları içinde seçilmiş veya talep edilmiş, konu ya da tek başlıkta toplanabilecek bağlantılı konular üzerinden düzenlenen seminerler.
Mezuniyet öncesi matematik öğretmeni adayları için,
Bu program,üniversite ve yüksek okulların matematik veya öğretmenlik bölümü öğretmen adayı öğrenciler için düzenlenmiş, aşağıda belirtilen  başlıklar altında  tamamlanan seminerlerden oluşan programdır.
-Matematiğe ve öğretimine,olması gereken genel bakış
-Matematiğin, konularına göre sunuş biçimleri
-Matematiksel iletişimde etkili konuşma ve beden dili

Üniversitelerin çeşitli bölümleri için matematik programları ile sistematiğinin hazırlanması ve uygulanması

Dünyanın birçok üniversitelerinde olduğu gibi Türkiye'de de matematik dersi olmayan üniversitelerin bazı bölüm veya programları için de artık matematik derslerine ihtiyaç duyulmaktadır.Matematikle doğrudan ilgisi yok gibi görünen programlarda da öğrencinin matematiksel düşünebilme ile soyut düşünebilme yeteneğinin geliştirilmesi veya teknik olarak matematiğe ihtiyaç duyulmasıyla üniversitelerde eğitim daha yaşamsal biçime getirilmeye çalışılmaktadır.Bu noktada, gelen talepler değerlendirilerek,ilgili bölümün yetkili veya sorumlularıyla oluşturulan kurullarla, bölümün yapısına uygun programlar belirlenmektedir.Bu faaliyette,uygulanacak program, ancak talep eden üniversite veya yüksek okulun uygulamak istediği bölümünün yapısına göre değişmektedir.
Ayrıntlı bilgiler sadece bu programı talep eden ilgili bölüme verilmektedir.

Çocuklarını doğru yönlendirmeleri için; 05-12 Yaş Grubu Ebeveyn Programları

Kulübümüz, matematik korkusunun matematik keyfine dönüştürülmesi, matematik egitiminin geliştirilmesi ve matematiğin yaşamsallığı olgusunun ancak bir matematik kültürü içinde gerçekleştirilebileceği eğitim projelerine, 05 - 12 yas grubu ebeveynlerini de katmaktadır. Çünkü çocukların eğitiminin baslangıç ve ilk yönlenme sürecinde ebeveynlerin etkin varlığı yaşamsal bir gerçekliktir. Bu varlığı ve etkisini yok saymak ciddi bir eksikliktir.

Matematik kültürü sadece okul ve sınavlar içerisine sıkıştırıldığı zaman, matematik ögreniminde bilinen sıkıntılar, zorluklar var olduğundan daha fazla kendisini gösterir. Üstelik ona matematik kültürü de denmez doğrudan ezber denir ki bu da bireyi, eğitimde basarısızlığa, yaşamda bireysel yetersizliğe düşürür. Bir yaşamsal süreç olan matematik kültürünün gelişiminde ilk öğrenme dönemi, doğru değerlendirilmesi gereken en önemli bir zamandır. Bu zamanın en önemli kısmını da okul ve aile oluşturmaktadır. Bu nedenle kulübümüz, ailede etkin olan ebeveynlere, çocuklarının matematik eğitimi için, bir ezber olmayan hayatı ve içindeki varlıklarını, doğru yönde değerlendirmelerini sağlayacak matematiksel düşünebilme yetilerinin geliştirilmesine yönelik rehberlik ve seminer programları uygulamaktadır. Bu seminerlerde, ebeveynlerin çocuklarına uygulayacakları tavır ve yöntem konularındaki bilinçlendirilmeleri de matematiğin yasamsallığı üzerinden geliştirilecektir. Seminer programları ile ebeveynler, aile içerisinde bir "Matematiksel Düşünme Yetisi Gelistirme" etkinliği başlatacaklardır. Bu etkinlikte, çocuklarin ezber kurallar ihale etmeden çözümler üretebilmelerine, katılımcı tavırlarının ve sorgulayabilme yetilerinin gelişimine ciddi bir destek sağlayacaktır.

Bu programda matematiğin yaşamsallığı ile matematik hakkında bilgilenecek ebeveynler, aynı zamanda, temel matematik konularında ezber kurallar yerine, hem kendilerinin kolay anlayabilecekleri, hem de çocuklarını kolay yönlendirebilecekleri matematiksel bilgiler edinecekler. Kendilerine keyif verecek bu faaliyetlerle, bireysel gelisimlerine matematiğin yaşamsallığını da eklemiş olacak olan ebeveynler, çocuklarının eğtimine dogru destek ve doğru yön vermiş olacaklar.

Ebeveynin unuttuğu ,belki de sıkıntılı geçirdigi öğrenim dönemlerinde yeterince ezberleyemediği!.. kurallardan arda kalan bilgilerle çocuğunun matematik öğrenimine katkı koymaya, ödevlerine yardımcı olmaya çalışması, çoğu zaman hem sıkıntılı anlar, hem de iyi bir sonuç ve saglıklı bir yönlendirme getiremeyecek gergin diyaloglar yaratmaktadır. Kaldı ki kendisi öğretmen olan ebeveynler bile genellikle kendi çocuklarına yararlı olamadıkları kaygısı taşırlar.

Oysa bu destek için, anlamaya yönelik dogru yöntemler uygulanabildiği ve yaşamsal matematik anlayışı getirilebildiği ölçüde huzurlu ve mutlu ortamlar oluşturulur. Bu ortam, hem ebeveynlerin çocuklarına ayıracak zaman sıkıntısı yaratmaz hem de iyi bir diyalog ile öğrenime mutlak bir başarı getirir. Böylece okul-ögrenim-ödev-aile bütünleşmesi ile yaşam dışı sanılan okul anlayışı kırılarak, yaşamsal bir uyum ortamı sağlanmış olur.


Uygulamalar ile ilgili ön bilgi almak veya programlara katilma basvurusu için lütfen randevu alınız.
Matematik Olimpiyatlarına, Matematik Yarışmalarına ve Matematik Projelerine hazırlık programları
Bu programın detaylı bilgileri için matematik kulübü danışma kuruluna başvurunuz.
Matematik Kulubü AR-GE Programları
Bu programın detaylı bilgileri için matematik kulübü danışma kuruluna başvurunuz.